Friday, February 1, 2008

Fani Badayun - one of my favorites !!!

"Har nafas umr-e-guzashta ki hai mayyat ''fani''
zindagi naam hai mar mar ke jiye jane ka......"

No comments: